KURS.

Kurs skierowany jest dla dzieci i młodzieży, która chciałaby odkryć
i rozwijać swoje zdolności plastyczne. Celem kursu jest rozbudzenie
u dzieci i młodzieży wyobraźni, wrażliwości plastycznej
i kreatywności. Zadaniem kursu jest zaznajomienie uczestników
z podstawowymi zagadnieniami z zakresu działań plastycznych — rysunkowych i malarskich a także zapoznanie z rodzajami technik rysunkowych, malarskich oraz zagadnieniami perspektywy rysowanych form. Wykorzystanie ich przez uczestników do tworzenia indywidualnych, autorskich prac o charakterze artystycznym
i projektowym.
Obecnie trwa nabór na Otwarte Studium 2020/2021.

CZAS TRWANIA.

Czas trwania kursu to 10 tygodni.
Zajęcia będą odbywać się raz w tygodniu, w soboty, w grupach 5-10 osobowych. Zajęcia prowadzone będą przez pracowników Wydziału Architektury Katedry Sztuk Pięknych i Projektowych, w wymiarze
3 godzin lekcyjnych. Na zakończenie kursu przewidziana jest wystawa prac uczestników oraz wydanie dyplomu ukończenia kursu.

Zebranie organizacyjne odbędzie się 03.10.2020 o godzinie 10.00 w sali 207.